Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Γοογλε, το ψαχτήρι των Ελλήνων

Εις το διαδίκτυον υποκύπτομεν συχνά εις λάθη και εις βιασύνας. Μία τέτοια μου άνοιξε τα ομμάτια και μου έδειξε ότι η μηχανή αναζητήσεως του Google έχει εν πολλοίς εξελληνιστεί. Εξηγούμαι: αν γράψει κανείς facebook λογικώς θα εμφανιστεί κάτωθεν εις τας διαδικτυακάς προτάσεις αναζητήσεων ο γνωστός ιστότοπος ψηφιακών συν-ερεύσεων. Αν όμως διατηρήσει κανείς το ελληνικόν πληκτρολόγιον και γράψει facebook, εις την πραγματικότηταν πληκτρολογεί "φαψεβοοκ", το οποίον παρά την φαινομενικήν του ασυναρτησίαν παραπέμπει εις τον ίδιον ιστότοπον. Ομοίως εάν αντί για "google" γράφει "γοογλε" και αντί για "hotmail" γράφει "ηοτμαιλ".

Το ωραιότερον είναι όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν ελληνικά: έτσι αντί για "google video" έχουν γράψει "γοογλε ωιδεο" (προφανώς είναι πολλοί διότι πληκτρολογώντας κανείς γοογλε βγαίνουν πολλά όμορφα του τύπου "ωιδεο"(video), "μαπς"(maps) - το τελευταίον μου θυμίζει τον συνάδελφον του πράκτορα Θου-Βου, τον Μαπ-31). Το επίπεδο αγγλομαθείας των ελληνικών ταινιών του '60 αναβιώνει και εις το "πλαυβου"(playboy). Ειδικά όμως εις τους "μαπς" υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα: "μαπ οφ γρεεψε" ή "μαπ οφ ατηενσ" (map of greece και map of athens, αντιστοίχως). Ομοίως: αντί για "windows" υπάρχει το κατανοητόν και ως προάστιον της Θεσσαλονίκης "ςινδοςσ" με πολλάς παραλλαγάς, όπως πχ "ςινδοςσ λιωε μεσσενγερ" (αγγλιστί: windows live messenger). Ακατανόητον ομοιάζει εις τους μη μυημένους το "ςιλδ γθνσ", αλλά δεν είναι παρά το "wild guns" (ίσως πιο wild από όσο επιτρέπεται). Ευνοήτως η πιο αγαπημένη κατάληξη ιστοσελίδων είναι .ψομ (ουχί εκ του ψωμιού αλλά εκ του com) ή .γρ. Μερικοί σκληροπυρηνικοί ελληνισταί έχουν εξελληνίσει ως και το συμπαθές εστιατόριον "noodle bar" το οποίον δύναται να αναζητήσει κανείς και ως "νοοδλε μπαρ" ή αναζητούν το "ηονδοσ" που δεν είναι ουδέν έτερον του αγαπημένου μας "Hondos".

Χρειάζεται όμως προσοχή εις παρεξηγήσεις: το "φρεεμετεο" δεν έχει σχέσιν με αναγούλας και εμέτους, αλλά είναι απλώς το "freemeteo". Έτι περίεργον είναι το "γαμεσ φορ γιρλσ", "γαμεσ φορ βους" ή το ενδιαφέρον "δρεσσ υπ γαμεσ" ( διά να μην πάει ο νους σας εις το πονηρόν, βιάζομαι να δηλώσω ότι αποτελούν εξελληνισμόν του "games for girls", "games for boys" (βους=αγόρια και ουχί βόδιον εις την συγκεκριμένην περίπτωσιν...) και "dress up games"). Και μια και ομίλησα περί πονηρού, ας προσέχουν οι φιλόζωοι: το "γαυ.γρ" δεν παραπέμπει εις κυνοφιλικήν σελίδαν, αλλά εις το "gay.gr".

Είναι προφανές ότι η άλωσις της αγαπημένης μας φίλης γκούγκλας (αγγλιστί google) είναι πλέον γεγονός και η Ελλάς δι' ακόμη μίαν φοράν δικαιούται να πανηγυρίζει δια το "βιγ βανγ" (big bang) της εξαπλώσεως της ελληνικής εις άπασαν την "εαρτη" (earth).

Ειμί Κωνσταντίνος και άρτι ωλοκλήρωσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγνώστες