Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

The love boat


Τα νεόνυμφα τέκνα της Αγλαΐας και της Μαριγώς Leon and Marietta ωργάνωσαν πάρτιον επί του θωρηκτού Αβέρωφ - γνωστού πλέον και ως "θωρηκτού της αγάπης" - ακολουθώντας το φωτεινόν παράδειγμα της εθνικής ευεργετρίας Ελένης Μενεγάκη (δημοσιογραφικά(;) ρεπορτάζ εδώ).
Το γεγονός τούτο θέτει νέα δεδομένα εις τας γαμηλίας δεξιώσεις. Ανάσταται είναι αι μέλλουσαι νύφαι και αι ακυρώσεις δεξιώσεων εις κτήματα και ξενοδοχεία πίπτουν ως βροχή.
Όπως είναι αναμενόμενον, νέας σελίδας δόξης εις τα θαλάσσια ύδατα θα γράψουν τα καταποντισμένα πλοία, ως το καταδρομικόν Έλλη, ο Τιτανικος, το θωρηκτόν Μπίσμαρκ - αι επιχειρήσεις ανελκύσεως τους θα ξεκινήσουν συντόμως δια να ικανοποιηθούν οι Έλληνες μελλόνυμφοι. Δια πριβέ καταστάσεις όμως θα χρησιμοποιείται το υποβρύχιον Παπανικολής - δια τους πλέον τολμηρούς προτείνεται και το ρωσικόν Κουρσκ. Οι παραδοσιακού τύπου γάμοι θα γίνονται εις σκούνας, μπρίκια, γολέτας ή μπομπάρδας-σαμπατιέρας. Διά τους αρχαιολάτρας τέλος ενδεδειγμένη είναι η χρήσις αθηναϊκής τριήρους ενδεχομένως δε και αυτής της Αργούς.
Έτεροι κοσμικοί όμως θεωρούν "καμμένον χαρτί" τας δεξιώσεις επί πλοίων και αναζητούν άλλας διεξόδους εις τα πλαίσια των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Επειδή όμως τα οχήματα του ελληνικού στρατού (τανκς, στάγιερ, καναδέζαι κτλ.) ή τα αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας (με την εξαίρεσιν ενδεχομένως των C-130) δεν έχουν ακόμη την κατάλληλον υποδομήν ώστε να δεχθούν γάμους, προτείνονται εναλλακτικώς αι ακόλουθαι πρωτότυπαι ιδέαι, αν και εκτός στρατιωτικού πλαισίου:
- Γάμος μετά γαμηλίας δεξιώσεως εις την μονήν Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Το πακέτον μάλιστα θεωρείται ανταγωνιστικόν, διότι περιλαμβάνει ως δώρον διαμονή εις την βασιλικήν σουίταν όπου κατέλυσε ο πρίγκιψ Κάρολος. Δια την τήρησιν όμως των τύπων του Αγίου Όρους, ο ηγούμενος Εφραίμ θα ζητήσει να είναι η νύφη ενδεδυμένη ως άνδρας, γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμον για την τέλεσιν γάμων ομοφυλοφίλων. Ήδη οι κάτοικοι της Τήλου διαμαρτύρονται θεωρούντες ότι διαθέτουν το αποκλειστικόν copyright.
- Γάμος εις την Δήλον. Διατίθεται εις το μελλόνυμφον ζεύγος ολόκληρη η ιερά νήσος με τας αρχαιότητάς της, γεγονός που δίδει άπλετον χώρον και συνδυάζει το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Επιπλέον ευρίσκεται εις στρατηγικόν σημείον έναντι της ταλαιπώρου νήσου της Μυκόνου η οποία τοιουτοτρόπως θα αποσυμφορηθεί - αν και όσοι δεν δύνανται να καταλύσουν υπό των ερειπίων της Δήλου θα διατηρούν την δυνατότητα να εύρουν αξιοπρεπές κατάλυμα απέναντι. Το μόνον πρόβλημα είναι ότι η ορθή τέλεσις του μυστηρίου εντός του ναού του Διονύσου προϋποθέτει την αναστήλωσιν των κοσμούντων τον ναόν φαλλών γεγονός που και τούτο δύναται να θεωρηθεί ανταγωνιστικόν προς το copyright της Τήλου (άλλωστε οι κάτοικοι της Τήλου ζητούν να αλλάξει brand name η Δήλος -όπως και η Μήλος - διότι θεωρούν ότι αποτελεί προσβολή της αποκλειστικότητος της εμπορικής της επωνυμίας). Δια τον λόγον τούτον προτείνεται εις το συμβόλαιον ενοικιάσεως της Δήλου να δηλώνεται σαφώς ότι οι καλεσμένοι δεν θα επιτρέπεται να κάνουν χρήσιν των στύλων του ιερού.

Ειμί Κωνσταντίνος ο μελλόνυμφος και άρτι ωλοκλήρωσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγνώστες