Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Λεξικόν


Πολύς λόγος γίνεται περί της ορθής αποδόσεως εις την ελληνικήν της φράσεως "cabinet man". Οι χρήστες του πασοκικού λεξικού μεταφράζουν ως "άνθρωπος του υπουργικού συμβουλίου" ενώ οι χρήστες της νεοδημοκρατικής εκδόσεως ως "ντουλαπάς". Προσωπικώς πιστεύω ότι αμφότεραι αι ερμηνείαι είναι δόκιμοι, διότι, ως γνωστόν, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ήσαν άνθρωποι του μόχθου, άρα δύναται τις να εύρει υπουργόν-μαραγκόν (έχει άλλωστε ήδη υπάρξει, αν ενθυμείσθε, υπουργός-σερβιτόρος αναψυκτηρίου).
Διά να διευκολύνω όμως την Εξεταστικήν Επιτροπήν εις την μετάφρασιν όρων, παρουσιάζω την ορθήν απόδοσιν των τίτλων των υπουργών εις την αγγλικήν:
Κυβερνητικός εκπρόσωπος: walkie-talkie man
Υπουργός Εξωτερικών: Yes man
Υπουργός Εθνικής Οικονομίας: German
Υπουργός Οικονομικών: no money - no honey man
Υπουργός Εργασίας: fifty per cent man (σ.σ.: η ορολογία προσαρμόζεται αναλόγως προς την μείωσιν των αποδοχών. Επί παραδείγματι, χήρα με τρία ανήλικα τέκνα της οποίας η σύνταξις μειούται κατά 70% μεταφράζει "seventy per cent man".)
Υπουργός Αναπτύξεως: zero man
Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών: Siemens man (σ.σ.: προς τιμήν του μεγάλου χορηγού του υπουργείου)
Υπουργός Υγείας: wait, man! (σ.σ.: προφέρεται με δικαίαν αγανάκτησιν)
Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης: Македонија-Тракия man
Υπουργός Ναυτιλίας: Cosco man (σ.σ.: κινεζιστί: 中国远洋. Παλαιοτέρα μετάφρασις ήτο boat man ή ferry man, χαϊδευτικώς δε Mantalena).
Υπουργός Παιδείας: brick man (σ.σ.: εκ του συνήθως παραγομένου προϊόντος)
Υπουργός Προστασίας του Πολίτου: polite man (σ.σ.: όταν το υπουργείον ονομαζόταν Δημοσίας Τάξεως η λέξις ήτο, ως γνωστόν, policeman. Η μετεξέλιξις του Υπουργείου προς το ευγενέστερον πρέπει να αποδοθεί και εις την αγγλικήν κατά μετατροπή του police εις polite).

Πρωθυπουργός: caddie (σ.σ.: διά τους αγνοούντες τον όρον, caddie είναι το παιδί που μεταφέρει τα μπαστούνια του γκολφ - εικών εδώ - κατ' επέκτασιν δε το παιδί διά τα θελήματα. Εις επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα η λέξις δύναται να μεταφραστεί και ως Dominique Strauss-Kahn).

Ειμί Κωνσταντίνος ο μεταφραστής και άρτι ωλοκλήρωσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγνώστες